POZNAŃ Pogoda

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolska to jeden z największych i najprężniej rozwijających się regionów, którego powierzchnia porównywana jest ze średniej wielkości krajami Europy, np. Belgią. Podział administracyjny obejmuje 35 powiatów oraz 226 gmin. Obok Poznania, stolicy województwa, ważnymi ośrodkami życia społeczno - gospodarczego są: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno. Na terenie Wielkopolski krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, co w połączeniu z rozbudowywaną infrastrukturą, sektorem usług na wysokim poziomie, a także nowoczesnym rolnictwem, sprawia, że ta część Polski jest bardzo atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów.

Jednak Wielkopolska to nie tylko gospodarka. Kultura i nauka równie silnie wpływają na poziom jej rozwoju. Dzisiejsze województwo wielkopolskie to obszary o bogatej przeszłości historycznej, której ślady można napotkać zarówno w dużych miastach, jak i wsiach. Przywiązanie do tradycji, pielęgnowanie tożsamości kulturowej są tak samo istotne dla Wielkopolan, jak inwestycje. Wszechstronna oferta wielkopolskich szkół wyższych przyciąga studentów z innych regionów kraju, sprawiając, że Poznań jest znaczącym ośrodkiem akademickim i wciąż umacnia swoją pozycję. Wielkopolska jest także atrakcyjna pod względem turystycznym. Oferuje nie tylko aktywny wypoczynek, ale i leniwe podziwianie uroków wielkopolskiej wsi. Różnorodność regionu sprawia, że każdy turysta może podziwiać walory województwa w ulubiony przez siebie sposób.

Samorząd Województwa czuwa nad przyjęciem i realizacją odpowiedniej strategii rozwoju Wielkopolski. Ponadto dba o instytucje kultury, infrastrukturę sportową, ośrodki opieki zdrowia, a także wspiera działalność regionalnych organizacji pozarządowych. Wśród zadań samorządu znajduje się także zarządzanie funduszami europejskimi, którego przykładem jest przede wszystkim wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Władze województwa reprezentują interesy Wielkopolan na forum Unii Europejskiej m. in. za pośrednictwem Biura Informacyjnego w Brukseli.
W celu wykonywania swoich zadań samorząd posiada organ stanowiący prawo i kontrolny, czyli sejmik, w którym zasiada 39 radnych. A także organ wykonawczy, jakim jest zarząd składający się z 5 członków. Aparatem pomocniczym zarządu jest urząd, czyli departamenty i biura, w których powstają projekty uchwał, zarządzeń, regulaminów czy decyzji.

Więcej informacji znajduje się  na stronie www.umww.pl.