Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników korpusu administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Niezmiennie lokuje się w absolutnej czołówce rankingowej. Jest wysoko pozycjonowany w klasyfikacjach światowych – W obejmującym blisko 160 krajów rankingu Eduniversal aż 17 naszych kierunków studiów uzyskało wyróżnienia. To najwyższy wynik w Polsce wśród uczelni ekonomicznych.

Swoją renomę UEP zawdzięcza wysokiej jakości nauczania i bogatej, uwzględniającej światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej. Wysoką pozycję Uczelni budują również szerokie kontakty międzynarodowe i współpraca z biznesem. Programy nauczania odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy oraz europejskim standardom edukacji. Uczelnia ma wdrożony unijny standard rozliczania studiów ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów oraz umowy o podwójnych dyplomach, dzięki którym absolwenci mogą uzyskać dyplom uczelni rodzimej i zagranicznej. Stała wymiana wzorców kształcenia z ośrodkami z całego świata, rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uczelnię są dobrze przygotowani do wyzwań nie tylko krajowego, ale  i globalnego rynku pracy. Liczba zagranicznych uczelni partnerskich kooperujących z Uczelnią jest ustawicznie poszerzana. Dziś wynosi blisko 180 ośrodków.
Silną stroną Uczelni jest kadra dydaktyczna tworzona przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej (ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym ponad 140 profesorów). Przedstawiciele Uczelni zasiadają w uznanych gremiach eksperckich, uczestniczą w badaniach i ekspertyzach, doradzają podmiotom gospodarki i państwa. Dokonania badawcze i publikacje kadry akademickiej UEP stanowią ważny wkład do współczesnych nauk ekonomicznych i literatury przedmiotowej.
Na zajęciach wykorzystywane są zachodnie metody edukacji biznesowej i nowoczesne formy nauczania (praca nad projektami, studia przypadków, prezentacje, e-learning). Atutem Uczelni są dobre warunki studiowania - nowoczesne sale i wyposażenie, jedna z najlepszych w tej części Europy bibliotek naukowych.

www.ue.poznan.pl